Privacy en cookies

Equote (hierna te noemen Australischeherders.nl), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Equote is de Functionaris Gegevensbescherming van Australischeherders.nl. Zij zijn te bereiken via info(at)equote.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Australischeherders.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info(at)equote.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Australischeherders.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Australischeherders.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Australischeherders.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
  • Door middel van een reactie kun je op Australischeherders.nl ook laten weten wat je van het betreffende recept denkt. Je kunt laten weten of het lekker was, of misschien niet. Deze reacties blijven op de site bewaard. Wil je een reactie laten verwijderen dan kun je dat aan ons meedelen bij welk recept je een reactie hebt achtergelaten, en ons verzoeken deze reactie weer te verwijderen. De reactiegegevens zoals naam en email worden niet elders gebruikt, en deze gegevens worden niet aan andere bedrijven doorgegeven.
 

Reactie en persoonlijke gegevens

Bij een reactie gegeven persoonlijke gegevens kun je door ons laten verwijderen door ons een mail te sturen met naam, reactiedatum, en uw emailadres. We nehmen dan zo spoedig mogelijk contact met u op dat de reactie verwijderd is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Australischeherders.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Australischeherders.nl) tussen zit. Australischeherders.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Australischeherders.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden

Australischeherders.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Australischeherders.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Australischeherders.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hoe Google op deze site de verzamelde gegevens gebruikt

Wij gebruiken google voor statistiek en als reclamepartner. Dat wil zeggen dat google voor ons precies bij zal houden hoelang je bijvoorbeeld op onze site bent geweest, en welke pagina’s je bezocht heeft.

Daarnaast zie je reclame die door Google op deze site geplaatst wordt, en waarvoor wij betaald krijgen.

Google verzameld gegevens over bezoek en voorkeuren met betrekking tot de advertenties, anoniem. Dat wil zeggen dat er geen gegevens worden opgeslagen zoals ip adres of naam.

Je kunt op via https://policies.google.com/technologies/partner-sites bekijken hoe google met jouw gegevens opgaat, en hoe je jouw persoonlijke voorkeur kunt wijzigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Australischeherders.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Australischeherders.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sites(at)werbeagentur-tourismus.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Australischeherders.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Australischeherders.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Australischeherders.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sites(at)werbeagentur-tourismus.com

Geplaatste cookies na Verstrekken toestemming

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

csbwfs_show_hide_status

Australischeherders.nl

Gebruikt in context met de werkbalk met de share buttons. Bepaalt welke en hoeveel share buttons aan de bezoeker worden getoond.

1 dag

HTTP Cookie

Statistieken (6)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

_ga

Australischeherders.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP Cookie

_gat

Australischeherders.nl

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP Cookie

_gid

Australischeherders.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP Cookie

ab

agkn.com

Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden.

1 jaar

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session

Pixel Tracker

d

quantserve.com

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website.

3 maanden

HTTP Cookie

Marketing (41)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

CMDD

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

1 dag

HTTP Cookie

CMID

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

1 jaar

HTTP Cookie

CMPRO

casalemedia.com

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven – Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.

3 maanden

HTTP Cookie

CMPS

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

3 maanden

HTTP Cookie

CMST

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

1 dag

HTTP Cookie

dpixel

quantserve.com

Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers – Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken.

Session

Pixel Tracker

DSID

doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick voor het opnieuw targeten, optimaliseren, rapporteren en toekennen van online advertenties.

1 dag

HTTP Cookie

everest_g_v2

everesttech.net

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.

694 dagen

HTTP Cookie

everest_session_v2

everesttech.net

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.

Session

HTTP Cookie

gglck

everesttech.net

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.

29 dagen

HTTP Cookie

google_ama_config

Australischeherders.nl

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.

Persistent

HTML Local Storage

google_ama_settings

Australischeherders.nl

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.

Persistent

HTML Local Storage

google_experiment_mod

Australischeherders.nl

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

Persistent

HTML Local Storage

google_experiment_mod3

Australischeherders.nl

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

Persistent

HTML Local Storage

google_pub_config

Australischeherders.nl

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

Persistent

HTML Local Storage

i

openx.net

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.

1 jaar

HTTP Cookie

id

mookie1.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

HTTP Cookie

KADUSERCOOKIE

pubmatic.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.

3 maanden

HTTP Cookie

KTPCACOOKIE

pubmatic.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.

1 dag

HTTP Cookie

mc

quantserve.com

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

13 maanden

HTTP Cookie

mdata

mookie1.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

HTTP Cookie

na_id

addthis.com

Gebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.

13 maanden

HTTP Cookie

na_rn

addthis.com

Gebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.

29 dagen

HTTP Cookie

na_sc_e

addthis.com

Gebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.

29 dagen

HTTP Cookie

na_sr

addthis.com

Gebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.

29 dagen

HTTP Cookie

na_srp

addthis.com

Gebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.

1 dag

HTTP Cookie

na_tc

addthis.com

Gebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.

13 maanden

HTTP Cookie

ouid

addthis.com

Stelt een ID-reeks in voor de specifieke bezoeker. Dit wordt gebruikt om de bezoeker bij terugkeer op de website te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de functie voor delen van sociale media faciliteren, wordt aangeboden door Addthis.com.

13 maanden

HTTP Cookie

pcs/activeview

googlesyndication.com

In afwachting

Session

Pixel Tracker

pd

openx.net

In afwachting

14 dagen

HTTP Cookie

pixel/#

agkn.com

In afwachting

Session

Pixel Tracker

test_cookie

doubleclick.net

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP Cookie

track/cmf/openx

adsrvr.org

Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren – De service wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.

Session

Pixel Tracker

trk

innovid.com

In afwachting

Session

Pixel Tracker

u

agkn.com

Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke pagina’s zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te categoriseren in termen van doorverkoop voor gerichte marketing.

1 jaar

HTTP Cookie

uid

addthis.com

Creëert een uniek, door een machine gegenereerd gebruikers-ID. AddThis, eigendom van Clearspring Technologies, gebruikt de gebruikers-ID om de gebruiker in staat te stellen inhoud te delen via sociale netwerken en gedetailleerde statistieken te verstrekken aan verschillende aanbieders.

13 maanden

HTTP Cookie

uuid [x2]

innovid.com
mathtag.com

Deze cookie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.

3 maanden

HTTP Cookie

uuidc

mathtag.com

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

HTTP Cookie

w/1.0/sd

openx.net

Registreert gegevens over bezoekers, zoals IP-adressen, geografische locatie en de interactie met advertenties. Deze informatie wordt gebruikt om de advertenties te optimaliseren op websites die gebruikmaken van OpenX.net-diensten.

Session

Pixel Tracker

Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

google_experiment_mod4

Australischeherders.nl

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

Vragen?
Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar sites(at)werbeagentur-tourismus.com